İndirim!

CHANEL SHOPPİNG CAVİAR

499,00

 • 100% CAVİAR HAKİKİ DERİ ÜRÜN.
 • TAM BİREBİR SİMETRİK KESİM.
 • ORJİNAL KAPİTONE SAYİSİ VE KONUMU.
 • BİRİNCİ KALİTE DERİ İSCİLİGİ İLE ÜRETİLMİSTİR.
 • ORJİNAL İC ASTAR VE RENGİ.
 • ORTA BÖLME ÖZEL FERMUARLİ.
 • AKSESUAR DETAYLARİNDAN CHANEL AMBLEMİ.
 • FERMUAR KOPCA UCU MARKA BASKİSİ.
 • SERİ NUMARASİ HOLOGRAMLİ.
 • ÜRÜN OLCUSU:35X24
Karşılaştır
Kategoriler:

Açıklama

 • 100% CAVİAR HAKİKİ DERİ ÜRÜN.
 • TAM BİREBİR SİMETRİK KESİM.
 • ORJİNAL KAPİTONE SAYİSİ VE KONUMU.
 • BİRİNCİ KALİTE DERİ İSCİLİGİ İLE ÜRETİLMİSTİR.
 • ORJİNAL İC ASTAR VE RENGİ.
 • ORTA BÖLME ÖZEL FERMUARLİ.
 • AKSESUAR DETAYLARİNDAN CHANEL AMBLEMİ.
 • FERMUAR KOPCA UCU MARKA BASKİSİ.
 • SERİ NUMARASİ HOLOGRAMLİ.
 • ÜRÜN OLCUSU:35X24